Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočtování (participatory budgeting), neboli neformálně pébéčko, je odlišný způsob hospodaření s veřejnými výdaji, který umožňuje veřejnosti ovlivňovat použití těchto zdrojů a stanovovat priority rozpočtové politiky.

Za poslední dvě desetiletí po celém světě raketově vzrostl počet municipalit, které koncept vyzkoušely a s úspěchem se k němu v dalších ročnících vracejí. Ačkoliv se podoba procesu liší s ohledem na specifické lokální politické a ekonomické podmínky, právní rámec, sociální či kulturní kontext, obecně přináší implementace „pébéčka“ celou řadu výhod. Především posiluje roli občanů a dává jim nahlédnout do fungování radnic a tvorby rozpočtů.

Podle zkušeností ze zahraničí, z vyspělých zemí i rozvojového světa, participativní rozpočtování představuje pro občany jeden z nejefektivnějších způsobů, jak se aktivně zapojit do politického rozhodování na lokální úrovni.

Také v České republice poptávka po pébéčku pomalu narůstá. Kompletní pilotní ročník za sebou mají například Praha 10 a Praha-Zbraslav, ale celá řada dalších měst a městských částí je uprostřed příprav.

Centrálním bodem je především diskuse o finančních nebo rozpočtových otázkách. „Pébéčko“ se zabývá explicitně stanovenými zdroji a vždy se týká geograficky vymezeného území (např. městské části). Zároveň je kontinuálním, celoročním procesem, který se opakuje. Jedna schůze nebo referendum o veřejných financích sem proto nepatří. Tento proces prochází s drobnými změnami vždy následujícími fázemi: