Projekt MOJE OSMIČKA je projekt participativního rozpočtu, jehož princip je jednoduchý. Radnice vyčlení z rozpočtu finance. Obyvatelé navrhnout projekty zvelebující veřejný prostor, které splňují schválené podmínky, a veřejnost následně rozhoduje o jejich realizaci.
Projekt MOJE OSMIČKA schválila Rada MČ Praha 8. V roce 2018 bude z rozpočtu městské části vyčleněna částka 10 miliónů korun pro realizaci vašich námětů, které získají od spoluobčanů nejvíce hlasů.
Seznamte se s pravidly, podejte váš projekt (námět) a představte ho ostatním. Těšíme se na vaše nápady.

Aktuality

29. 05. Podávání návrhů je prodlouženo do 30. června 2017

Z důvodu velkého zájmu zapojit se do projektu Moje Osmička v posledních dnech, prodlužujeme podání Vašich návrhů do 30. června 2017

 

27. 04. Tisková zpráva k zahájení projektu

Tiskovou zprávu naleznete zde

27. 04. Usnesení Rady MČ Praha 8 pro rok 2017

Usnesení naleznete zde

Časová osa

  • do 30. června podávání návrhů
  • červenec - srpen ověřování proveditelnosti
  • srpen - září kampaň
  • září - říjen veřejné představení návrhů
  • říjen - listopad hlasování