Projekt MOJE OSMIČKA je projekt participativního rozpočtu, jehož princip je jednoduchý. Radnice vyčlení z rozpočtu finance. Obyvatelé navrhnout projekty zvelebující veřejný prostor, které splňují schválené podmínky, a veřejnost následně rozhoduje o jejich realizaci.
Projekt MOJE OSMIČKA schválila Rada MČ Praha 8. V roce 2018 bude z rozpočtu městské části vyčleněna částka 10 miliónů korun pro realizaci vašich námětů, které získají od spoluobčanů nejvíce hlasů.
Seznamte se s pravidly, podejte váš projekt (námět) a představte ho ostatním. Těšíme se na vaše nápady.

Aktuality

3. 07. Podávání návrhů bylo ukončeno

Přijímání návrhů do projektu MOJE OSMIČKA bylo ukončeno. Celkem bylo podáno 36 projektů, z toho jeden nesplňuje podmínky participativního rozpočtu, protože je navržen na pozemku v Městské části Praha - Troja.

Děkujeme za vaše nápady.

 

A co bude dál? Nyní bude následovat fáze kontroly vámi podaných návrhů. V případě nekompletních žádostí či formálních nedostatků vás budeme kontaktovat. Další krokem bude hodnocení proveditelnosti. Hodnocení bude spočívat v ověřování odborné, realizační a finanční způsobilosti projektů. Provedou ji odborní zaměstnanci Úřadu MČ Praha 8.

O výsledcích vás budeme informovat. Sledujte stránky MOJE OSMIČKA.

29. 05. Podávání návrhů je prodlouženo do 30. června 2017

Z důvodu velkého zájmu zapojit se do projektu Moje Osmička v posledních dnech, prodlužujeme podání Vašich návrhů do 30. června 2017

 

27. 04. Tisková zpráva k zahájení projektu

Tiskovou zprávu naleznete zde

Časová osa

  • do 30. června podávání návrhů
  • červenec - srpen ověřování proveditelnosti
  • září - říjen veřejné představení návrhů
  • říjen - listopad hlasování o návrzích
  • listopad vítězné návrhy zařazeny do rozpočtu MČ Praha 8 pro rok 2018 k realizaci