Projekt MOJE OSMIČKA je projekt participativního rozpočtu, jehož princip je jednoduchý. Radnice vyčlení z rozpočtu finance. Obyvatelé navrhnout projekty zvelebující veřejný prostor, které splňují schválené podmínky, a veřejnost následně rozhoduje o jejich realizaci.
Projekt MOJE OSMIČKA schválila Rada MČ Praha 8. V roce 2018 bude z rozpočtu městské části vyčleněna částka 10 miliónů korun pro realizaci vašich námětů, které získají od spoluobčanů nejvíce hlasů.
Seznamte se s pravidly, podejte váš projekt (námět) a představte ho ostatním. Těšíme se na vaše nápady.

Aktuality

3. 07. Podávání návrhů bylo ukončeno

Přijímání návrhů do projektu MOJE OSMIČKA bylo ukončeno. Celkem bylo podáno 37 projektů, z toho jeden nesplňuje podmínky participativního rozpočtu, protože je navržen na pozemku v Městské části Praha - Troja.

Děkujeme za vaše nápady.

 

A co bude dál? Nyní bude následovat fáze kontroly vámi podaných návrhů. V případě nekompletních žádostí či formálních nedostatků vás budeme kontaktovat. Další krokem bude hodnocení proveditelnosti. Hodnocení bude spočívat v ověřování odborné, realizační a finanční způsobilosti projektů. Provedou ji odborní zaměstnanci Úřadu MČ Praha 8.

O výsledcích vás budeme informovat. Sledujte stránky MOJE OSMIČKA.

29. 05. Podávání návrhů je prodlouženo do 30. června 2017

Z důvodu velkého zájmu zapojit se do projektu Moje Osmička v posledních dnech, prodlužujeme podání Vašich návrhů do 30. června 2017

 

27. 04. Tisková zpráva k zahájení projektu

Tiskovou zprávu naleznete zde

Časová osa

  • do 30. června podávání návrhů
  • červenec - srpen ověřování proveditelnosti
  • 11. září a 13. září představení projektů odborům ÚMČ Praha 8 samotnými navrhovateli spojené s diskuzí
  • 9. října veřejné představení návrhů samotnými navrhovateli v KD Krakov, malý sál, od 17:30 do 19:30 hodin (návrhy pro oblast Bohnic, Troje)
  • 11. října veřejné představení návrhů samotnými navrhovateli v DDM Karlínské Spektrum, malý sál, od 17:30 do 19:30 hodin (návrhy pro oblast Libně a Karlína)
  • 12. října veřejné představení návrhů samotnými navrhovateli v ZŠ Burešova, školní jídelna od 17:30 do 19:30 hodin (návrhy pro oblast Kobylisy)
  • od 30.října do 20.listopadu hlasování o návrzích
  • 20.listopadu vyhlášení výsledků, vítězné návrhy zařazeny do rozpočtu MČ Praha 8 pro rok 2018 k realizaci